NázovFormát Popis
PDF Rozvrh tréningov
PrihlaskaFeis.pdfPDF Prihláška na súťaž
PrihlaskaFeis.docDOC Prihláška na súťaž (možnosť vypísať na PC)
Prihláška + pokyny DT2021PDF Denný tábor Bratislava 2021
PDF Sústredenie
Stanovy.pdfPDF Stanovy OZ
PrihlaskaOZ.pdfPDF Prihláška do OZ