O NÁS

Akadémia írskeho tanca Avalon so sídlom v Bratislave bola založená v roku 2001 s cieľom poskytovať výučbu írskeho tanca záujemcom na Slovensku.

Jej členmi sú deti aj dospelí vo veku od 3-60 rokov, ktorí sa pod systematickým odborným vedením venujú tradičnému a modernému írskemu tancu. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú tanečných vystúpení a úspešne reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach v írskom tanci – „feis“, Majstrovstvách Európy v írskom tanci a Majstrovstvách sveta v írskom tanci.

Akadémia je zaregistrovaná v elitnej medzinárodnej organizácii írskeho tanca An Coimisiún le Rincí Gaelacha so sídlom v Dubline a vedie ju kvalifikovaná učiteľka írskeho tanca Mgr.Šturdíková Adriana TCRG, ktorá v minulosti okrem viacerých popredných umiestneniach dosiahla aj titul Majsterky Európy v sólových tancoch. Okrem pôsobenia na Slovensku je odborným garantom škôl v Prahe, Olomouci a Moskve.

Na hodinách sa môžete stretnúť aj s našimi asistujúcimi učiteľmi – žiakmi, ktorých vychovala naša akadémia. Pravidelne tiež organizujeme workshopy so zahraničnými profesionálnymi tanečníkmi.

OZNAM: Informácie k dennému táboru v Bratislave nájdete tu: Icon

Icon

avalonirishdance@gmail.com

Icon

/avalonacademyofirishdance

Icon

/TheAvalonAcademy

Icon

/avalonacademy

 

 

 

 
 
 

Výuka írskeho tanca

Naša tanečná akadémia ponúka výuku írskeho tanca od úplných začiatočníkov po reprezentačnú a profesionálnu úroveň. Hodiny sú otvorené všetkým vekovým kategóriám – od škôlkarov po dospelých, aktuálne sú naši žiaci vo vekom rozmedzí 3-60rokov.

Hodiny prebiehajú vo viacerých tanečných sálach v Bratislave:

– Ružinov na Nevädzovej 4 – Spoločenský dom Trávniky vedľa budovy RETRO (sála č.6 na prízemí za vrátnicou doľava)
– Ružinov na ZŠ Pavla Marcelyho Drieňová 16 – zrkadlová sála v hlavnej budove (za vrátnicou doprava na konci chodby)
– Vajnory Pod lipami 2 – Dom kultúry (malá sála)

Nových začiatočníkov prijímame vždy počas septembra alebo po dohode s vedením našej akadémie.

Členský poplatok je vždy vypočítaný na základe počtu navštevovaných hodín týždenne a pohybuje sa od 20-50€/mesiac. Poskytujeme zľavy pre súrodencov.
O tom ako sa obliecť na hodinu sa prosím informujte emailom.

 

 

 

 
 
 

ROZVRH PLATNÝ OD 3.1.2019
Icon

Lokality Bratislava:
SD Trávniky, Nevädzová 4 - (Nev.)
ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16 - (Drieň.)
DK Vajnory, Pod Lipami 2 - (Vajn.)

Deň Čas Úroveň Náplň Veková úroveň
Pondelok 16:00-17:30 Intermediate/Primary – Nev. Heavies 5
17:30-19:00 Beginner, Advanced Beginner – Nev. Heavies 5+
Utorok 16:00-16:45 Beginner - úplní začiatočníci deti – Nev. Soft shoes 3-4
16:00-17:30 Beginner - úplní začiatočníci deti – Nev. Soft shoes 5-12
17:30-19:30 Open championships - Nev. Mixed Všetky
19:30-21:00 Dospelí - advanced – Nev. Mixed 13+/18+
Streda 16:00-17:30 Intermediate – Nev. Soft shoes Všetky
17:00-18:30 Primary/Intermediate – Vajn. Mixed 5+
17:30-19:00 Advanced Beginner/Primary – Nev. Soft shoes Všetky
19:00-20:30 Dospelí - úplní začiatočníci a mierne pokročilí – Nev. Soft shoes 13+/18+
20:30-21:00 Dospelí - úplní začiatočníci - Nev. Heavy shoes 13+/18+
Štvrtok 15:45-17:15 Intermediate - Nev. Mixed Všetky
17:20-18:20 Beginner - začiatočníci – Nev. Soft shoes 3-12
18:25-20:25 Open – Nev. Mixed Všetky
Piatok 16:00-17:00 Advanced Beginner/Primary – Nev. Soft shoes 5+
17:00-18:30 Preliminary Championships – Nev. Sets
18:30-20:00 Open 1 (horná sála soft 20:00-20:30) - Nev. Sets Všetky
20:00-21:30 Open 2 (horná sála soft 19:30-20:00) - Nev. Sets Všetky
Sobota 10:00-11:30 Úplní začiatočníci - Vajn. Soft shoes 5-12
11:30-13:00 Primary - Vajn. Mixed 5+

 

 

 

 
 
 

Tanečné vystúpenia

Všetci naši tanečníci majú počas celého roka okrem možností súťaženia aj príležitosti zapojiť sa do tanečných vystúpení, na ktorých získavajú nové skúsenosti a nové zážitky a prezentujú svoje umenie a schopnosti pred rodinou, kamarátmi, ale aj širokou verejnosťou.

Pre profesionálne vystúpenia ponúkame Top Team našich open šampiónov vo veku 15-25 rokov:

- na firemných prezentáciách a večierkoch
- na plesoch a pri Silvestrovských oslavách
- počas osláv Saint Patrick's Day
- na tanečných a hudobných festivaloch, hodoch, dňoch obce,...
- na svadbách a rodinných oslavách
-v TV programoch a reklamách, kde sa požaduje írsky tanec, prípadne francúzsky kankán
- na charitatívnych podujatiach pre deti, mládež aj dospelých